dace medne

Aktualitātes

Programmas

Skolotājs mūzikā un kultūras studijās

Mūzikas pedagoģijas katedra gatavo augsti kvalificētus un erudītus klavierspēles, akordeona, stīgu, pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu spēles skolotājus, vokālos pedagogus mūzikas izglītības iestādēm, un tās absolventi strādā visos Latvijas novados, vada mūzikas skolu metodiskās komisijas, iesaistās kultūras dzīves organizēšanā, kā arī aktīvi koncertē.

Cilvēki

Citi

Profesionālās pilnveides kursi pedagoģijā

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Tālākizglītības nodaļa aicina profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības mūzikas/dejas/mākslas skolotājus pieteikties 72 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas pedagoģijā kursiem „Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas nozarēs”.

JVLMA aicina pieteikties profesionālās pilnveides kursiem pedagoģijā

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Tālākizglītības nodaļa aicina profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības mūzikas/dejas/mākslas skolotājus pieteikties 72 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas pedagoģijā kursiem „Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas nozarēs”.

Tapis jauns rīks studentu caurviju kompetenču novērtēšanai

Pētījuma “Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā” ietvaros, kurā piedalās arī JVLMA profesore, pētniece Dace Medne, ir pabeigta instrumenta izstrāde studentu caurviju kompetenču novērtēšanai.

Aicinām mākslu pedagoģijas skolotājus pieteikties kompetences pilnveides programmai

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) Tālākizglītības nodaļa aicina profesionālās ievirzes izglītības un profesionālās izglītības mūzikas, dejas vai mākslas skolotājus pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmai pedagoģijā “Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas nozarēs”.