Viss par uzņemšanu Mūzikas akademijā 2022./2023. akadēmiskajā gadā

Ja tev interesē studijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA), šeit ir pieejama svarīgākā informācija par uzņemšanu 2022./2023. akadēmiskajā gadā.

Notiek uzņemšana šādās studiju programmās:

•  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” (studiju ilgums: 2 gadi). Apakšprogrammas: Mūzikas skolotājs; Deju skolotājs; Mākslas skolotājs). 
•  Profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzikas, teātra mākslas, dejas un vizuālās mākslas skolotājs” (studiju ilgums: 4 gadi). Apakšprogrammas: Skolotājs mūzikā un kultūras studijās; Skolotājs dejā un kultūras studijās; Skolotājs mākslā un kultūras studijās. 
•  Profesionālā bakalaura studiju programma “Instrumentālā mūzika” (studiju ilgums: 4 gadi). Apakšprogrammas: taustiņinstrumentu spēle; Stīgu instrumentu spēle; Pūšaminstrumentu spēle; Sitaminstrumentu spēle; Vēsturisko instrumentu spēle; Džeza mūzika. 
•  Profesionālā bakalaura studiju programma “Diriģēšana” (studiju ilgums: 4 gadi). Apakšprogrammas: Kora diriģēšana; Simfoniskā orķestra diriģēšana; Pūtēju orķestra diriģēšana.
•  Profesionālā bakalaura studiju programma “Vokālā mūzika” (studiju ilgums: 4 gadi). Apakšprogrammas: Akadēmiskā dziedāšana; Senā mūzika; Džeza vokāls.
•  Profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzikas vēsture un teorija” (studiju ilgums: 4 gadi). Apakšprogramma: Etnomuzikoloģija.
•  Profesionālā bakalaura studiju programma “Kompozīcija” (studiju ilgums: 4 gadi)
•  Profesionālā bakalaura studiju programma “Horeogrāfija” (studiju ilgums: 4 gadi). Specializācijas: Baleta horeogrāfija; Deju horeogrāfija.
•  Profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzika un skatuves māksla” (studiju ilgums: 4 gadi). Apakšprogramma: Skaņu režija.
•  Profesionālā maģistra studiju programma “Mūzika un skatuves māksla” (studiju ilgums: 2 gadi). Apakšprogrammas: Mūzika; Horeogrāfija.  
•  Akadēmiskā maģistra studiju programma “Mūzika” (studiju ilgums: 2 gadi)
•  Akadēmiskā doktora studiju programma “Muzikoloģija” (studiju ilgums: 3 gadi)
•  Profesionālā doktora studiju programmu mākslās “Mākslas” sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju (studiju ilgums: 3 gadi). Apakšprogrammas: Mūzika un skatuves māksla.

Piesakies uz dokumentu iesniegšanas laiku ŠEIT

Svarīgi pie dokumentu iesniegšanas:

Jāuzrāda pasi vai personas apliecību (ID), jāuzrāda iepriekš iegūtās izglītības apliecinošo dokumentu oriģinālus un jāiesniedz šo dokumentu kopijas, kā arī jāuzrāda un jāiesniedz citus dokumentus, ja tas ir noteikts uzņemšanas noteikumos vai papildu pārbaudījumu satura prasībās. Jāiesniedz fotokartīti 3 x 4 cm izmērā, par uzņemšanas organizāciju un norisi jāiemaksā 35-, EUR JVLMA kontā ar bankas pārskaitījumu. 

JVLMA rekvizīti:

Saņēmējs: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Adrese: Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas Nr.: 90000028796
Konta Nr.: LV97 TREL 9220 0600 0000 0
Saņēmēja banka/iestāde: Valsts kase
BIC: TRELLV22

Veicot pārskaitījumu, maksājuma mērķī jānorāda: 21359, Vārds Uzvārds, P.k.250682-12345, reģistrācijas maksa

Budžeta vietas un studiju maksa

2022./2023. akadēmiskajā gadā budžeta vietu skaits Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā būs lielāks, nekā līdz šim. 
Informācija par studiju maksas apmēru studējošajiem, kuri netiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem – ŠEIT

ŠEIT: uzņemšanas noteikumi, uzņemšanas saturs un cita noderīga informācija par uzņemšanu

Īpašs aicinājums doktorantūras studijām

Mūsu podkāsti: studenti sarunājas ar pasniedzējiem

Noklausies mūsu podkāstus “Nāc studēt!”, kurā mūsu studenti sarunājas ar mūsu mācībspēkiem – tajos uzzināsi, kā ikdienā noris studijas Mūzikas akadēmijā! Katra podkāsta epizode ir veltīta vienam JVLMA pārstāvētajam virzienam (tādi mūsu augstskolā ir trīs, tāpēc tieši tik ir arī mūsu podkāsta epizožu): 

Podkāsts Nr. 1 "Nāc studēt: Muzikoloģija": noklausies ŠEIT 

Podkāsts Nr. 2 "Nāc studēt: Mākslu pedagoģija": noklausies ŠEIT

Podkāsts Nr. 3 "Nāc studēt: Izpildītājmāksla": noklausies ŠEIT

Mūsu studenti un viņu stāsti

“Jau vidusskolas gados, kad dažādu muzikālu mērķu dēļ bija iespēja atrasties Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA), nevarēju nesajust Vītola Mūzikas mājas (kā man patīk to mīļvārdā saukt) spēcīgo auru. Mīļākais stāvs jau tad bija trešais, jo, pa to staigājot, manas ausis satika vokālistu balsis. Plānās sienas un durvis, kuru izolācija neaizturēja spēcīgo balsu vibrācijas, ļāva man netīši iepazīt Vokālās nodaļas darba specifiku. Tad es domāju, ka arī es vēlētos kādu dienu būt vokālistu mekas, operas studijas “Figaro”, dalībniece un ar savu balsi kuplināt vokālistu studentu pulku.
Vidusskolu beidzot, biju sarežģītas izvēles priekšā – turpināt mūzikas studijas Latvijā vai tomēr mēģināt veiksmi ārzemēs? Pandēmija un Covid-19 situācija visu “salika pa plauktiņiem”, un izvēle nu vairs krita par labu tikai JVLMA. Un esmu priecīga par to, jo nekur nav tik labi kā mājās! Šobrīd, kopš praktiskās mācības pilnībā apgūstu klātienē, studijas ir ieguvušas darbīgu un pieredzes bagātinošu ietvaru. Ir iespēja apgūt ne tikai akadēmisko dziedāšanu pie zinošiem pedagogiem, bet arī papildināt to ar stingri izkoptu aktiermeistarību, baleta un klasisko deju pamatiem, skatuves runas treniņu, un, pēc manām domām, vissvarīgāko – iespēju piedalīties operu fragmentu iestudēšanā ‘’Figaro” ietvaros, sadarbojoties ar diriģentu, režisoru un studiju biedriem. Kā īstā operā! Nāc studēt arī Tu – dziedāsim kopā!”

***

"Vienmēr zināju, ka vēlēšos savus nākotnes plānus saistīt ar kādu aktīvu darbu, ne sēdošu, tādēļ sāku apzināt studiju iespējas jomās, kas man padodas. Dejošana man ļoti patīk, un, dejojot kolektīvā, sapratu, ka arī mācīšanas un vadīšanas prasmes man ir.
Šeit, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA), studēja arī mana draudzene, no kuras arī vairāk uzzināju par šo augstskolu. Un tā nu sanāca, ka zvaigznes sastājās pareizajās vietās un es tiku uzņemta JVLMA, lai kļūtu par deju pedagogu!”
Paralēli studijām Mūzikas akadēmijām Uva jau strādā savā jomā – viņa ir Rīgas pirmsskolas deju pulciņa "Saulīte" vadītāja.

***

"Kādu laiku bija grūti izlemt, kur vēlos studēt. Taču kopš vidusskolas pēdējā gada bija skaidrs, ka vēlos apgūt tieši mūzikas kompozīciju. Stājoties Mūzikas akadēmijā, rūpīgi gatavojos, konsultējos un darbojos, un tas arī deva rezultātu – es tiku uzņemts. Bija ļoti patīkama sajūta ierasties akadēmijā. Šai ēkai, kas ir tik bagāta vēsturē un tik nozīmīga Latvijas kultūrā, šķiet, piemīt spēcīga aura. Vienmēr ir jauki tur atgriezties. Mācībspēki ir ļoti erudīti un pasniedz ļoti iesaistošā, individuālā veidā. Bieži notiek diskusijas, tiek apskatītas tēmas no dažādiem viedokļiem. Ļoti vērtīga ir iespēja darboties un gūt pieredzi dažādos kompozīcijas katedras organizētos projektos, bieži sadarbojoties ar profesionāliem mūziķiem un citiem akadēmijas studentiem."
Viens no Henrija jaunākajiem panākumiem: aprīlī mūsdienu mūzikas festivāla "deciBels" ietvaros Latvijas Radio koris koncertā izpildīja mūsu stāsta varoņa radīto skaņdarbu "Questa musica non ha bisogno di un nome". 

***

"Augstskolas izvēle man nebija viegla. Krietnu laiku nevarēju izlemt, vai patiešām vēlos dzīvi saistīt ar mūziku, jo paralēli mācībām mūzikas vidusskolā mācījos arī ģimnāzijā. Mācoties 4. kursā nolēmu tomēr turpināt savu ceļu mūzikā. Diriģēšanu izvēlējos, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) asoc. profesora Jāņa Puriņa iedrošināta. Spēlējot viņa vadītajā pūtēju orķestrī “Cēsis”, iedvesmojos no tā, kā viņš strādā ar orķestri, gatavojoties kvalifikācijas eksāmeniem, lūdzu padomus, kas saistīti ar diriģēšanu. Šķiet, ka tas arī bija brīdis, kad, gluži nemanot, diriģēšana mani bija “savaldzināja”, un, lai gan, apmeklējot konsultācijas uzņemšanai JVLMA, man padomā bija 2 specialitātes, izvēlējos diriģēšanu. Protams, nozīmīgs, iedrošinošs aspekts bija arī skolasbiedri, kas jau studēja JVLMA.
Ļoti liela nozīme ir JVLMA mācībspēkiem, un esmu priecīga iepazīt pasniedzējus un profesionālus mūziķus, kas ir Personības ar lielo P un izglītoties viņu vadībā!"

***

"Lai gan mūzika man vienmēr ir bijusi līdzās, lai kur es dotos, daudzkārt tā tomēr bija otrajā plānā. Mans interešu loks ir ļoti plašs, esmu iesaistījies dažādās nodarbēs, izglītības virzienos un darba vietās, tomēr savu radošo un dvēselisko pusi, varbūt dažkārt pašam to neapzinoties, esmu radis skaņās.
Pabeidzot vispārīgās izglītības vidusskolu, es jutos kā paralizēts. Biju sev iestāstījis, ka visa mana nākotne un personība būs atkarīga no šīs vienas izvēles – ko darīt tālāk, kur iet mācīties. Ap mani riņķoja tik daudz apsvērumu: vai es varēšu būt veiksmīgs; vai es vārēšu kļūt finansiāli stabils; kas būs mani draugi; vai un kā es iederēšos sabiedrībā; vai es varēšu kļūt par cilvēku, ko pats cienu? Šo jautājumu iespaidā ilgi centos nonākt pie racionālas atbildes un beigu beigās secināju – došos mācīties aviācijas inženieriju. 
Cilvēka spēja aptīt fizikas likumus ap pirkstu un pakļaut gaisu savām vēlmēm šķita (un vēljoprojām šķiet) bezgala interesanta un pētāma. Tā divi manas dzīves gadi aizgāja ciparos, materiālos un laboratorijas darbos, taču kaut kas arvien vairāk un vairāk šķita ačgārni. Noteiktības pasaule mani smacēja, līdz es sapratu – pieņemot šo šķietami milzīgo izvēli, balstoties uz racionālo, biju izlaidis ārkārtīgi vienu svarīgu faktoru – kā es par to jutos. Laika bumba aizsāka tikšķēt, līdz saņēmos pieņemt grūto lēmumu: apvienošu savu interesi tehniskajā ar vēlmi izpausties un atstāt kaut ko savu pasaulē un cilvēkos visapkārt – iesniegšu dokumentus uz JVLMA skaņu režisoriem. Sākumā tas šķita kā attāls sapnis, līdz vasaras beigās saņēmu e-pastu par uzņemšanu, un sapnis piepildījās.
Akadēmijā esmu aizvadījis gandrīz pilnu mācību gadu un varu teikt – vide, cilvēki un notikumi tiešām ir man devuši iespēju izpētīt to, kas interesē man, gūt ieskatu radošu cilvēku dzīvē zem viena jumta, kā arī saprast, kur tajā visā varētu iederēties es. Esmu nonācis vietā, kas ļauj man mācīties par to, kā cilvēki pakļauj gaisu savām vēlmēm, tikai varbūt mazliet citādāk, nekā biju iedomājies pirms pāris gadiem.
Ja man ir viens ieteikums visiem, kuri domā par studijām, tad tas ir sekojošs: neviena vieta neatbildīs visām iegribām, cerībām vai sapņiem, tāpēc ieklausies sevī un saproti, kas tevi šai pasaulē dara laimīgu. Jo vienkāršāka būs tava atbilde, jo vieglāk tev būs izvēlēties, kur un kā to piepildīt. Nāc uz augstskolu ar pašpārliecību un mērķi, taču neiekal to akmenī! Paturi prātā iespēju savas domas mainīt – katru dienu mēs kļūstam zinošāki un iespējams tavā šā brīža mērķī slēpjas kaut kas patiesāks."

***

"Studēt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) es izlēmu, mācoties Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 4. kursā, jo es sapratu, ka tiešām vēlos mācīties tālāk mūziku. Es biju dzirdējusi par Mūzikas akadēmijas atsaucīgajiem, zinošajiem pedagogiem un iespējām, ko akadēmija piedāvā. Tā patiešām arī ir – JVLMA piedāvā tik ļoti daudz iespēju: dažādus braucienus uz ārzemēm, sadarbības projektus ar citiem mūziķiem, meistarklases, konkursus, koncertus u.c. Ikdiena akadēmijā nudien nav garlaicīga, tā ir dinamiska un dažādiem notikumiem pilna.”

***

"Es nolēmu studēt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA), jo šī ēka ir ar milzīgu vēsturi, vērtību un fantastiskām iespējām. Palikt studēt Latvijā man bija ļoti svarīgi, tāpēc Mūzikas akadēmija bija lieliska izvēle."
Nesen notikušajā JVLMA Simfoniskā orķestra sezonas noslēguma koncertā Matīss kopā ar džeza trio dalībniekiem Tomu Kursīti un Sigvardu Dižo atskaņoja Džordža Gēršvina klavierkoncertu, kas izpelnījās vispārēju klausītāju sajūsmu. Matīss: "Pārlikumu džeza trio aizņēmāmies no "Marcus Roberts Trio", un, šo un to pieliekot klāt no sevis, radās fantastisks piedzīvojums – kaut kas nebijis Latvijas simfoniskajā pasaulē. Mūsu trio radās speciāli šim koncertam, līdz šim sadarbojāmies tikai kā sesijas mūziķi. Esmu gandarīts par mūsu kopdarbu ar Tomu un Sigvardu, un, protams, Kaspars Ādamsons bija fantastisks – profesionāls un aizraujošs." 
Matīss (starp citu, džeza pianista Ginta Žilinska dēls un komponista Arvīda Žilinska mazdēls) atzīmē, ka džeza nodaļas studentiem uzstāšanās kopā ar simfonisko orķestri ir reizēm pat nesasniedzams sapnis. "Klasisko pianistu ir daudz – lai tiktu spēlēt kopā ar orķestri, starp viņiem vienmēr notiek liels konkurss. Kur nu vēl es ar savu džezu! Tāpēc šī iespēja, kas man tika dota šajā koncertā, ir fantastiska, esmu bezgala pateicīgs par to."
Matīss ir arī dziesmu autors: par godu šā gada 4. maija svētkiem viņa komponēto skaņdarbu "Mana Latvija" iedziedājusi plejāde Latvijas dziedātāju – Intars Busulis, Ance Krauze, Daumants Kalniņš u.c.

***

"Jau kopš pamatskolas zināju, ka reiz mana studiju vieta būs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA), taču, laikam ejot, nemitīgi mainījās mani uzskati par to, ko tieši šeit vēlēšos studēt. Kādu brīdi tā bija kompozīcija, simfoniskā orķestra diriģēšana, skaņu režija, dziedāšana, tomēr šodien studēju Kora diriģēšanas katedrā. Tas ir likumsakarīgs turpinājums vidusskolā iesāktajām darba, kā arī pieredzes un zināšanu apguves attiecībām ar Rīgas kamerkori “Ave Sol”, protams, studējot pie tā mākslinieciskā vadītāja, asociētā profesora Andra Veismaņa.
Iepazīstot akadēmisko vidi un ikdienā sastopot un sadarbojoties ar profesionāliem mūziķiem un fantastiskiem mācībspēkiem, apjaušu, ka šis ir bijis īstais ceļš. Kora diriģēšanas katedra, neapšaubāmi, ir viena no spēcīgākajām un tradīcijām bagātākajām JVLMA katedrām. Tā ir talantu un zināšanu kalve, ar ko varam lepoties starptautiski.
Kora diriģēšanas katedra sniedz plašas iespējas savu karjeru turpināt dažādos virzienos tālākos akadēmiskos ceļos – daudzi mūziķi, mūzikas pētnieki savu akadēmisko ceļu mūzikā sākuši šajā katedrā.
Kora diriģēšanas katedrā man būtiska ir vaļa pētniecībai – mācībspēki iedrošina, konsultē, sniedz vispārīgu, ārkārtīgi vērtīgu ieskatu potenciālajos pētniecības virzienos, kuri Latvijas kormūzikai ir būtiski, taču vēl nesistematizēti, tādēļ līdz galam neapjausti un neatskaņoti. Ļoti svarīgi, ka šīs zināšanas, veidojot savu eksāmena programmu, pats varu pārbaudīt un izmantot praksē.
Īpaši priecīgs esmu par JVLMA bibliotēkas sniegtajām iespējām – milzu nošu krātuve, vēsturiski eksemplāri, manuskripti… Tas ļoti atvieglo studiju darbu un pētīšanu. Ir milzu gandarījums, apgūstot kordiriģēšanu, celt gaismā nepamatoti aizmirstas iepriekšējo gadsimtu kompozīcijas, cenšoties dot tām jaunu dzīvi un elpu, tās izpildot, izprotot, izbaudot."

***

"Brīdī, kad gatavojos iestājeksāmeniem mūsu akadēmijā, es šaubījos, vai tiešām vēlos nodarboties ar mūziku profesionāla līmenī. Iepriekš paralēli Jāzepa Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolai es mācijos ģimnāzijā, tādēļ man bija ļoti daudz iespēju saistīt savu dzīvi un karjeru ar kaut ko pavisam citu. Tobrīd es nebiju pārliecināta par savām spējām un par to, vai man tiešām ar klarnetes spēli izdosies kaut ko sasniegt. Taču esmu ļoti priecīga, ka tomēr izdomāju vēl nepadoties un sekot savai sirdij, jo šobrīd esmu pilnībā pārliecināta, ka nevarētu darīt it neko citu. Varu droši teikt, ka man ir izdevies īstenot visu, par ko sapņoju vidusskolā, un tagad tiecos sasniegt jau nopietnākus mērķus un tālākas zvaigzenes.
Uzsākot mācības Mūzikas akademijā, es iemīlējos tās bohēmiskajā vidē. Tās telpas, kurās pavadītas tik daudz stundas spēlejot, ir manas otrās mājas, un tās studenti ir mani labākie draugi, ar kuriem kopā var izdzīvot visas neveiksmes un priecāties par panākumiem.
Esmu ļoti priecīga būt daļa no JVLMA klarnetes klases, jo šeit man ir iespēja strādāt ar izciliem pedagogiem, kas ir vieni no pazīstamākajiem klarnetistiem Latvijā. Šeit varu spēlēt kopā ar saviem draugiem ansambļos, piedalīties ļoti noderīgos un interesantos orķestra projektos, apceļot pasauli, dodoties uz meistarklasēm, koncertiem vai Erasmus studijām ārzemēs, kā arī starp studijām vienkārši labi pavadīt laiku, baudot kādu no studējošo pašpārvaldes rīkotajiem Jam session vakariem akadēmijas neatkārtojamajā atmosfērā.
Mūzikas akadēmija ir vieta, kas iedvesmo, un, ja arī tavā sirdī skan mūzika, tā noteikti ir iespēja piepildīt savus sapņus un iegūt pieredzi, ko nenožēlosi!"

***

"Kad nokļuvu Mūzikas akadēmijā, uzreiz sapratu, ka šī ir īstā vieta, kur studēt. Es šeit studēju jau otro reizi. Pirms 2 gadiem kļuvu par pilntiesīgu mūzikas skolotāju un koru diriģenti. Bet, ja mīl tautas dejas, ne tikai mācīt mūziku, tad taču nepieciešams izaicināt sevi un iet atkal studēt – šoreiz par deju skolotāju.
Vai kāds vispār ir redzējis, ka diriģents ir arī deju kolektīva vadītājs? Tā es pirms gada sagatavojos iestājeksāmeniem un satraukuma pilna nācu uz akadēmiju. Satraukumu vēl lielāku padarīja tas, ka devos stāties jaunajā divgadīgajā programmā, un daudz par to nebija zināms. Bet tagad, kad šo studiju pusceļš ir klāt, saprotu, ka nekā traka jau nav, šeit ir brīnišķīgi docenti un studiju biedri, ar kuriem var sadarboties gan studiju procesā, gan arī tālākajā nākotnē.
Mans stāsts vēsta par to, ka viss ir iespējams un, ja viena pedagoģiskā izglītība ir iegūta un gribas iegūt vēl vienu, nav jābaidās, ka būs jāstudē atkal 4 gadi. Tagad pietiek tikai ar diviem, jo Mūzikas akadēmija piedāvā 1. līmeņa augstāko izglītību. Nebaidies un tiekamies jau akadēmijas gaiteņos!"

Videosarunas par un ap studijām

JVLMA programmas "Skolotājs mākslā un kultūras studijās" 2. kursa studente Sanita Kovaļkova sarunājas ar Latvija Mākslas akadēmijas docētāju Ilzi Vītolu.

JVLMA programmas "Skolotājs mūzikā un kultūras studijās" 2. kursa students Mārtiņš Matīss Zemītis sarunājas ar JVLMA docētāju Kasparu Zemīti.

JVLMA programmas "Skolotājs dejā un kultūras studijās" 2. kursa students Ādams Kristaps Eisaks sarunājas ar JVLMA docētāju Guntu Bāliņu.

JVLMA programmas "Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs" absolventi Mārtiņš Kalējs un Anna Paula Upīte.

JVLMA programmas "Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs" maģistrants Reinis Maurītis sarunājas ar JVLMA docētāju Lieni Batņu.

JVLMA programmas "Skolotājs mākslā un kultūras studijās" 1. kursa studente Dace Jokste sarunājas ar JVLMA docētāju Austru Avotiņu.

JVLMA programmas "Skolotājs dejā un kultūras studijās" 2. kursa studente Patrīcija Zemniece sarunājas ar JVLMA docētāju Gunu Ezermali.

JVLMA programmas "Skolotājs mūzikā un kultūras studijās" 1. kursa studente Zane Reitere sarunājas ar JVLMA docētāju Ievu Rozenbahu.

Dalīties ar šo ziņu