Erasmus+ studentiem

JA VĒLIES KĻŪT PAR ERASMUS STUDENTU

 • pirms braukšanas iegūsti maksimāli daudz informācijas;
 • esi aktīvs, atvērts pret visu jauno;
 • laikus uzlabo savas svešvalodu zināšanas;
 • laikus nokārto nepieciešamos dokumentus;
 • aprunājies ar bijušajiem Erasmus studentiem;
 • rēķinies ar lielākiem izdevumiem, nekā mājās;
 • esi gatavs saskarties ar birokrātiju;
 • mācies ne tikai skolā, bet arī no situācijām dzīvē;
 • izmanto iespējas iegūt jaunus draugus, radošos kontaktus un paceļot.

 

PIETEIKŠANĀS ERASMUS+ STUDIJĀM

PIETEIKŠANĀS ERASMUS+ PROGRAMMAI
Pieteikšanās ERASMUS studijām katru gadu notiek konkursa kārtībā un tiek izsludināta oktobra sākumā. Pieteikšanās termiņš studijām nākamajā akadēmiskajā gadā – 15. decembris.

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Pieteikumā jānorāda arī 3 partneraugstskolas, uz kurām vēlaties sūtīt pieteikumus. Šajā izvēles procesā noteikti konsultējieties ar savu specialitātes pedagogu vai katedras vadītāju, kas varēs ieteikt vispiemērotākos viesaugstskolu pedagogus, kā arī objektīvi novērtēt jūsu reālās izredzes tikt apstiprinātam studijām izvēlētajā viesaugstskolā.
NB! Piesakoties Erasmus studijām, iesniegumā obligāti norādiet to e-pasta adresi, ko lietojat ikdienā un lietosiet vismaz vēl nākamos 2 gadus! Visa saziņa ar Erasmus programmas koordinatoru notiks pa e-pastu.

PIETEIKUMU IZSKATĪŠANA

Rektorātā apstiprināto ERASMUS kandidātu sarakstu lūdzu skatīt ŠEIT Tie, kam pēc 22.01.2024. būs akadēmiskie parādi, no saraksta tiks svītroti.

Detalizēta informācija par turpmāko tiks izsūtīta uz jūsu e-pastiem. 

PIETEIKUMA SAGATAVOŠANA SŪTĪŠANAI UZ IZVĒLĒTAJĀM AUGSTSKOLĀM

Studentiem, kas saņēmuši pozitīvu katedru un rektorāta lēmumu, jāsāk gatavot ieraksts un Erasmus+ dokumenti izvēlētajām augstskolām.

Populārāko Erasmus partneraugstskolu pieteikšanās termiņus un prasības atradīsiet šeit. Noteikti ieejiet arī pašas augstskolas mājaslapā un salīdziniet informāciju! 

Informāciju par pārējām augstskolām atradīsiet to mājaslapās. Kopējais partneraugstskolu saraksts ir šeit.
Par semestru sākumu un beigu datumiem ārzemju augstskolās un citiem jautājumiem interesējieties Ārlietu daļā - 112. kabinetā.

Pats svarīgākais uzdevums ir sagatavot kvalitatīvu ierakstu - 3 dažādu stilu un laikmetu skaņdarbus, jo tas ir kā iestājeksāmeni neklātienē, tam ir izšķirošā loma lēmumā par Erasmus studiju vietas piedāvāšanu jums. Par ierakstu jāsāk domāt laikus, lai varētu parādīt sevi no vislabākās puses. Daudzas augstskolas mēdz noteikt specifiskas prasības ierakstam, piemēram, garums (10 vai 30 min), repertuārs (skaņdarbu skaits, kādu žanru un laikmetu), formāts (audio, video, links uz youtube / vimeo / soundcloud ) utt. Par konkrētām ieraksta prasībām lasiet izvēlētās augstskolas mājaslapā.

Daudzas augstskolas jau pārgājušas uz Online pieteikšanās sistēmu EASY https://aec.dreamapply.com/ (skatiet pieteikšanās prasību sarakstu). 

Tomēr daudzas augstskolas vēl joprojām gaida dokumentus pa pastu vai skenētus.
Standarta dokumentu komplekts ietver:

 • AEC Erasmus Application form  (šo dokumentu, laicīgi aizpildītu, jānosūta savai koordinatorei elektroniski uz e-pastu); 
 • AEC Erasmus Learning Agreement (arī šo dokumentu, laicīgi aizpildītu, jānosūta savai koordinatorei elektroniski uz e-pastu);
 • NB! Visur, kur tiek prasīta kontaktinformācija, norādiet e-pasta adresi, ko ikdienā lietojat un turpināsiet lietot vismaz vēl nākamos 2 gadus! Uz šo adresi nāks visa aktuālā informācija saistībā ar jūsu Erasmus studijām.
 • CV uzņemošās augstskolas valsts vai angļu valodā, kurā uzskaitīta visa nozīmīgākā mākslinieciskā pieredze /dalība lielos koncertos, orķestra projektos utt./ un meistarklases, kurās esat piedalījušies;
 • Motivācijas vēstuli, adresētu savam izvēlētajam profesoram / katedras vadītājam / Erasmus koordinatoram, kurā ir tieši jūsu pamatojums izvēlētajām studijām pie konkrētā pedagoga. Nekopējiet standarta frāzes no interneta!
 • Sekmju lapas par visu iepriekšējo studiju periodu (palūdziet kopijas Studiju daļā);
 • Ja viesaugstskolas prasībās nav norādīts citādi, ieraksts  15 -20 minūtes, 3 dažādi skaņdarbi un stili. Ieraksta formātu (soundcloud, youtube.com vai citu) sk. augstskolu prasību sarakstā.

Atcerieties, ka visi dokumenti ir jāiesniedz Ārlietu daļā savlaicīgi. Tie tiek sūtīti tikai no JVLMA, nevis no jums personīgi!

ATBILDES NO UZŅEMOŠĀS AUGSTSKOLAS

Uzņemošās augstskolas parasti savu lēmumu paziņo tikai vairākus mēnešus pēc pieteikumu saņemšanas. Bruņojieties ar pacietību! Bieži studentam jāsagatavojas studijām ārvalstī vien pāris mēnešu laikā.
 

ERASMUS+ STIPENDIJA

Veiksmīgas pieteikuma pieņemšanas gadījumā studentam tiek piešķirta mobilitātes stipendija ERASMUS studiju periodam. Stipendijas apmērs atkarīgs no valsts, uz kuru dosieties, un no attiecīgā gada JVLMA piešķirtā finansējuma, kuru administrē Valsts Izglītības attīstības aģentūra.
ŠEIT atradīsiet stipendiju maksimālās likmes.

ONLINE LINGUISTIC SUPPORT / OLS

Katram Erasmus+ studentam pirms aizbraukšanas un pēc atgriešanās jānokārto svešvalodas jeb OLS tests angļu, vai, atkarībā no uzņemošās valsts un studenta sagatavotības, citā valodā. 

Ja tests ticis kārtots angļu valodā un rezultāts ir vismaz B2, tad studentam tiek piešķirta pieeja tiešsaistes valodu kursiem uzņemošās valsts valodā. Ja rezultāts ir B1 vai zemāks, jāturpina papildināt zināšanas angļu valodā.

ERASMUS+ STUDIJU NOSLĒGUMĀ

Transcript of Records

Jūsu Erasmus+ studiju noslēgumā uzņemošās valsts Erasmus koordinators sagatavos kā eletronisku dokumentu vai papīra veidā jūsu Transcript of Records jeb Atzīmju izrakstu. Pārliecinieties, ka tajā iekļauti visi apgūtie studiju kursi un vērtējumi.

Erasmus+ mobilitātes dalībnieka atskaite

Dienu pēc Erasmus+ studiju perioda noslēguma uz jūsu e-pastu atnāks vēstule ar lūgumu aizpildīt apjomīgu aptauju par visu Erasmus+ periodu kopumā. Šīs aptaujas aizpildīšana ir obilgāts pienākums ikkatram Erasmus+ mobilitātes dalībniekam, tādēļ izdariet to ļoti rūpīgi. Pirms iesniegšanas, lūdzu, sazinieties ar savu Erasmus+ koordinatoru.

 

 

ERASMUS+ PRAKSE

Studentiem ir iespēja izmantot arī ERASMUS praksi, kas ietilpst tajos pašos 12 mēnešos vienā studiju ciklā.

Minimālais prakses ilgums - 2 mēneši.

Uzmanību, doktoranti, jums ir iespēja izvēlēties: prakse no 5 līdz 30 dienām vai parastais variants 2 - 12 mēneši. Uzņemošā organizācija Erasmus prakses gadījumā var būt jebkura organizācija vai privātuzņēmums, kas saistīts ar jūsu specialitāti, un kuram ir interneta mājas lapa:

· Ansamblis, orķestris, opera, teātris, bigbends

· Eiropas simfonisko orķestru akadēmijas

· Skaņu ierakstu studijas

· Skolas, baznīcas/draudzes, nevalstiskas organizācijas

· Augstskolas – ja uzņem Erasmus praktikantus

· Vēstniecības, kultūras centri, mūzikas informācijas centri, fondi

· Pētniecības institūti, bibliotēkas, izdevniecības, utt.

· Visas organizācijas, kas saistītas ar mūzikas/mākslas menedžmentu

Pastāv arī PĒCDIPLOMA PRAKSE, kuru var īstenot tikai nākamajā gadā pēc beigšanas. Tas attiecas gan uz šā gada bakalauru absolventiem, ja viņi neturpina studijas maģistrantūrā, gan maģistrantūras absolventiem. Pieteikumu nepieciešams iesniegt pēdējā studiju gada laikā.

Vokālistiem un pianistiem, kuri vēlas apgūt koncertmeistara - vocal coach iemaņas, iesaku pievērst uzmanību Eiropas Operas Akadēmijas piedāvājumam https://europeanopera.academy/members/ Atverot katru skolu, jūs redzēsiet tās piedāvātos moduļus - tos izmantojuši un izmanto jau daudzi mūsu studenti.

Lūdzu, nejauciet praksi ar studijām: ja ir runa par augstskolām, praktikanti var spēlēt orķestros un ansambļos, būt pedagogu asistenti, bet viņiem nepienākas individuālās stundas (tās ir iespējams sarunāt kā kompensāciju par jūsu padarīto darbu). Augstskolās vislabākās izredzes ir pianistiem-koncertmeistariem (vairāki piedāvājumi ir arī Eiropas Operas Akadēmijas partneriem).

Kontakti