Erasmus+ docētājiem un personālam

Docētāji un personāls aicināti izmantot mobilitātes un apmācības programmas, lai pilnveidotu savas zināšanas un celtu kvalifikāciju. Pieteikšanās dalībai Erasmus+ docētāju mobilitātē un kandidātu sarakstu apstiprināšana notiek katra akadēmiskā gada sākumā.

Pieteikumi jāiesniedz Ārlietu darba prorektorei profesorei Maijai Sīpolai līdz 10. septembrim.

Kontakti