Tiešsaistes lekcija "Rekviēms senatnē un mūsdienās"

JVLMA Tālākizglītības nodaļa sadarbībā ar JVLMA Bibliotēku organizē Interešu izglītības tiešsaistes lekciju ciklu "Ar tēju lasītavā". Lekcijas notiek vienu reizi mēnesī – katra mēneša pēdējā piektdienā.

26. novembrī plkst. 13.00 platformā “Zoom” aicinām uz 2. sezonas 2. tiešsaistes cikla lekciju “Rekviēms senatnē un mūsdienās” JVLMA docentes Ievas Rozenbahas vadībā.

Sēru mesas – rekviēma žanra vēsture aptver jau vairāk kā tūkstoš gadus. Šajā ilgajā laika posmā rekviēms ir būtiski mainījies – gan saiknē ar muzikāli stilistiskajām tendencēm, gan saistībā ar teoloģiskajiem un liturģiskajiem procesiem, gan sasaucoties ar laikmeta garu un sabiedriski aktuālajām domām.

Tomēr, neraugoties uz daudzveidīgo traktējumu, kas nereti ir ļoti tāls no žanra pirmvarianta, arī 21. gadsimtā joprojām top rekviēmi. Lekcija aplūko žanra attīstību, izvērtējot rekviēmu gan no mūzikas žanru vēstures un stilistiskā skata punkta, gan no baznīcas rituālā aspekta, gan no komponistu subjektīvās koncepcijas viedokļa.” /I. Rozenbaha/ 

Pieteikšanās tiešsaistes lekcijai līdz 2021. gada 22. novembrim, aizpildot pieteikuma anketu.

Reģistrētajiem lekcijas klausītājiem tiks nosūtīta “Zoom” saite uz tiešsaistes lekciju, kuras noslēgumā būs iespējams saņemt izziņu par lekcijas noklausīšanos, kā arī saiti uz lekcijas ierakstu, kas būs aktīva vienu mēnesi.

Vienas lekcijas maksa - 9,00 EUR. Katram klausītājam tiks sagatavots un nosūtīts rēķins uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu. 

Lekcijas garums - 40 minūtes.

Uz tikšanos tiešsaistes lekcijā!

Kontaktinformācija:
Evita Stankeviča

Dalīties ar šo pasākumu