Zinātniskā konference “Jaunākie pētījumi par 18.–20. gadsimta mūziku Latvijā”

Zoom

22. aprīlī tiešsaistē Zoom platformā turpinās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas organizēta zinātniskā konference “Jaunākie pētījumi par 18.–20. gadsimta mūziku Latvijā”.

Konferencē piedalīsies Valsts pētījumu programmas projekta CARD (Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai*) divu apakšprojektu “Mūzika Latvijā 17.–19. gadsimtā: radošie procesi kultūras kontekstos” un “Mūzikas kultūra Latvijā 20. gadsimta 20.–30. gados un otrajā pusē: mazpētītie procesi, jautājumi, problēmas” pētnieki un viesi no partnerinstitūcijas LU LFMI, intensīvā divu dienu programmā iepazīstinot plašāku publiku ar aktuālajiem pētījumiem par tēmām, kas izgaismo Latvijas mūzikas kultūras daudzveidību, sākot ar dažādām ar sakrālo telpu saistītām muzikālām praksēm Latvijas teritorijā 18. gadsimtā un beidzot ar populāra džeza festivāla attīstību un nozīmi 20. gadsimtā.

Pilna konferences programma pieejama šeit.

Ja nepaguvāt reģistrēties Zoom tiešsaistei, konferencei varat sekot līdzi arī YouTube šeit:

22. aprīļa konferences links

*Projektu “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2020.–2022.) ietvaros. Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.

Konferences organizācijas komiteja:
Dr. art. Lolita Fūrmane,
Dr. art. Jānis Kudiņš,
Dr. art. Lauma Mellēna-Bartkeviča
Mg. art. Ilze Cepurniece

Dalīties ar šo pasākumu