EURAXESS JVLMA kontaktpunkts

EURAXESS ir viena no Eiropas Pētniecības telpas iniciatīvām, kuras mērķis ir veicināt zinātnieku starptautisko un starpsektoru mobilitāti Eiropā un trešajās valstīs un atbalstīt atvērtu darba tirgu zinātniekiem.

EURAXESS darba sludinājumu datu bāze tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem rādītājiem atklātas, pārredzamas un uz sasniegumiem balstītas prakses pielietošanu attiecībā uz pieņemšanu darbā amatos pētniecības jomā. Latvijas zinātniskajām institūcijām pastāv iespēja izvietot savus darba sludinājumus zinātniskajiem darbiniekiem EURAXESS darba sludinājumu datubāzē. EURAXESS portālu iespējams izmantot arī sadarbības partneru meklēšanai.

Iniciatīvas mērķa sasniegšanai Eiropas Komisija ir izveidojusi un sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un sadarbības partneriem trešajās valstīs – Ziemeļamerikā, Latīņamerikā un Karību jūras reģionā, Dienvidaustrumāzijā, Indijā, Ķīnā, Japānā, Dienvidkorejā – nodrošina EURAXESS tīkla un speciāla izveidotā portāla darbību.

EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkla galvenais uzdevums ir sniegt informāciju un konsultācijas ārvalstu zinātniekiem par zinātniskās karjeras iespējām Latvijā, kā arī sniegt praktisku atbalstu mobilitātē esošajiem ārvalstu zinātniekiem un to ģimenes locekļiem, kuri vēlas strādāt un dzīvot Latvijā. Papildus, EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkls nodrošina nepieciešamo vispārējo un kontaktinformāciju atbalsta saņemšanai gan Eiropā, gan pasaulē, tam zinātniskajam personālam, kas plāno doties mobilitātē.

Šobrīd EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīklā ir iesaistījušās šādas valsts un privātās augstākās izglītības iestādes – Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Jūras akadēmija, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes Augstskola, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, biznesa augstskola Turība, Latvijas Kristīgā akadēmija, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Ekonomikas un kultūras augstskola, Rīgas Juridiskā augstskola. Kontaktpunktu tīklā ir iesaistītas arī sekojošas zinātniskās institūcijas – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, nodibinājums Vides risinājumu institūts.

EURAXESS portāls

EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīkls

Kontakti