Andris Vecumnieks

Profesors, Kompozīcijas katedra, Orķestra diriģēšanas katedras vadītājs

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors Andris Vecumnieks (1964*) ir pieredzes bagāts komponists, diriģents, muzikologs. 2015. gadā ieguvis doktora grādu (PhD) par mūzikas teatralitātes problēmām – promocijas darba tēma “Teatralitātes fenomens mūzikā. Jura Karlsona teātra telpa.”

Profesionālo izaugsmi veicinājis S. D. Sandstrēma vadībā Zviedrijā, Karaliskajā Mūzikas augstskolā, papildinājies meistarklasēs vairāk nekā 10 valstīs. A. Vecumnieka skaņdarbi regulāri atrodami Latvijas un starptautiskajā koncertapritē.

Kā diriģents sniedzis vairāk nekā 400 koncertu Latvijā un ārvalstīs, t. sk. Krievijā, Baltkrievijā, Gruzijā, Azerbaidžānā, Uzbekijā, Lietuvā, Vācijā, Luksemburgā, Igaunijā, Zviedrijā, Slovākijā u. c.. Izveidojusies regulāra sadarbība ar LNSO un Liepājas SO. A. Vecumnieks ir paša dibinātā orķestra Sinfonia Concertante mākslinieciskais vadītājs, ilggadējs E. Dārziņa mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra diriģents, no 2004. līdz 2018. gadam bijis JVLMA Simfoniskā orķestra klases un mākslinieciskais vadītājs.

A. Vecumnieks ir JVLMA Kompozīcijas, Orķestra diriģēšanas un Muzikoloģijas katedru docētājs, Latvijas Kultūras akadēmijas un Daugavpils Universitātes viesprofesors, regulāri pasniedz meistarklases Latvijā un ārzemēs. A. Vecumnieks ir nolasījis vairāk nekā 60 akadēmiskās lekcijas: Latvijas un ārvalstu augstskolās, t. sk. kvalifikācijas celšanas un tālmācības kursos Latvijas mūzikas skolās un vidusskolās un neakadēmiskajās institūcijās, novadītas vairāk nekā 40 meistarklases un meistardarbnīcas Latvijā un ārvalstīs.

Nolasīti vairāk nekā 20 zinātniskie referāti starptautiskās zinātniskajās konferencēs Latvijā, veiktas vairāk nekā 10 publikācijas zinātniskajos krājumos un izdevumos piedalījies vairāk nekā 20 akadēmiskās starptautiskās augstākās izglītības konferencēs Latvijā un ārvalstīs.

A. Vecumnieks ir Latvijas Komponistu savienības biedrs un padomes loceklis. Kopš 2012. gada regulāri ir Lielās Mūzikas balvas žūrijas komisijas loceklis un žūrijas priekšsēdētājs, Latvijas un starptautisko konkursu žūrijas loceklis. No 2002. līdz 2008. gadam bijis JVLMA akadēmiskā darba prorektors, kopš 2018. gada – JVLMA Satversmes sapulces priekšsēdētājs.