Orķestra diriģēšana

Orķestra diriģēšanas studiju programmā tiek gatavoti kvalificēti amatieru un profesionālo pūtēju un simfoniskā orķestra diriģenti, piedāvājot maksimālu plašu darba tirgus iespēju spektru – no amatieru un mūzikas skolas orķestru vadības līdz profesionālo kolektīvu galvenajiem diriģentiem, t. sk. pievēršot uzmanību orķestra diriģēšanas pedagoga prasmju un iemaņu apguvei darbam mūzikas vidusskolās un augstskolās.

Studējošajiem ir iespējas iegūt iemaņas darbā ar orķestri, kā arī citā muzikālo kolektīvu vadības praksē.
Vienlaikus tiek piedāvāta dziļa, plaša un fundamentāla mūzikas teorētiskā, vēsturiskā un humanitārā izglītība, aktualizējot kultūrvēsturiskā analītiskā skatījuma perspektīvas plašumu un paverot iespēju arī mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogam darbam.

Spilgtākie pēdējo 10 gadu absolventi:

  • M. Ozoliņš – LNOB galvenais diriģents, J. Panulas Starptautiskā orķestra diriģēšanas konkursa laureāts;
  • A. Poga – LNSO galvenais diriģents, J. Svetlanova Starptautiskā orķestra diriģēšanas konkursa laureāts;
  • A. Rubiķis – Novosibirskas AOBT un Komische Oper Berlin galvenais diriģents, G. Mālera Starptautiskā orķestra diriģēšanas konkursa laureāts;
  • V. Butāns – Orķestra Rīga mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents;
  • A. Meri – LNSOB galvenais kormeistars, Ventspils simfoniskā orķestra mākslinieciskais vadītājs;
  • G. Kuzma – LNSO diriģenta asistents, LMB laureāts.

Visi studiju programmas absolventi strādā savā profesijā, pārklājot daudzpusīgu Latvijas un pasaules amatieru un profesionālo orķestru kultūrtelpu.

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Pēc profesionālās bakalaura studiju programmas "Mūzika un skatuves māksla" sekmīgas absolvēšanas studentam tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds mūzikā, kā arī atbilstoša 6. līmeņa profesionālā kvalifikācija.

Integrēti veidotais bakalaura studiju saturs, kurā līdzās akadēmiskās un profesionālās izglītības kursiem ir ietverti arī pedagoga darbā nepieciešamie studiju kursi, ļauj visiem absolventiem piešķirt specializācijai atbilstošās pedagoga tiesības (klavierspēles, vijoļspēles, kordiriģēšanas, mūzikas teorētisko priekšmetu, dejas pedagogs u.tml.). Piemērojoties mūsdienu darba tirgus prasībām, vairāku studiju programmu brīvās izvēles daļā ir paredzēta iespēja studentam iegūt tiesības strādāt mūzikas skolā vēl arī par citu mācību priekšmetu pedagogu (par klavierspēles, mūzikas teorētisko priekšmetu, radniecīga pūšaminstrumenta spēles skolotāju u.tml.).

Pēc profesionālās maģistra studiju programmas beigšanas absolventam tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds mūzikā vai horeogrāfijā. Pēc akadēmiskās maģistra studiju programmas sekmīgas absolvēšanas tiek piešķirts humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslā.

Akadēmiskās doktorantūras studiju noslēgumā studējošais saņem izziņu par doktora studiju programmas apguvi un pēc sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas iegūst doktora diplomu un mākslas zinātņu doktora zinātnisko grādu.(Dr. art.).

Studiju līmeņi

Mācībspēki

Kontakti