Laura Šarova

Pieaicinātā docētāja, Senās mūzikas katedra

Laura Šarova ieguvusi bakalaura grādu (2017) un maģistra grādu (2019) baroka vijoles spēlē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Senās mūzikas katedrā pie doc. Agneses Kanniņas. Paralēli studijām Latvijā ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros papildinājusi zināšanas Stokholmas Karaliskajā Mūzikas koledžā pie Ann Wallström un Vīnes Mūzikas un mākslas privātuniversitātē MUK pie Ulrike Engel, kā arī meistarklasēs pie tādiem senās mūzikas ekspertiem kā Susanne Scholz, Leila Schayegh, Amanda Babington, Daniel Fradkin, Fabio Missaggia u.c.

Asoc.prof. Māra Kupča dibinātā baroka orķestra Collegium Musicum Riga mūziķe un senās mūzikas ansambļa Neymann Ensemble (Latvija, Austrija, Itālija) mākslinieciskā vadītāja. Dažādu senās mūzikas kolektīvu sastāvā uzstājusies Baltijas valstīs, Dānijā, Norvēģijā, Krievijā, Francijā, Austrijā u.c. Kā žūrijas locekle regulāri piedalās starptautiskā rezidenču projekta EEEMERGING+ (Emerging European Ensembles) atlasēs.

Strādā katedrā

Senā mūzika