JVLMA pētnieki dodas uz Viļņu

Laikposmā no 19. līdz 21. augustam, projekta Brain-Computer Music Interfacing for Embodied Musical Interaction ietvaros, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas projekta dalībnieki viesojās Viļņas universitātes Biozinātņu institūtā.

Akadēmiskā darba prorektors, asociētais profesors Valdis Bernhofs, pētnieks Jachin Edward Pousson un zinātnisko projektu vadītāja Lana Burmistrova piedalījās darba semināros un pieredzes apmaiņā par BCI (Brain Computer Interfacing) platformas izveidi un metodoloģijas attīstību. Kopā ar projekta dalībniekiem no Viļņas universitātes teorētiskās un praktiskās darbības gaitā tika apgūtas pamattehnoloģijas BCI platformas izveidei. Darba brauciena ietvaros tika apspriestas arī turpmākās darbības efektīvai projekta mērķu sasniegšanai.

Dalīties ar šo ziņu

Kontakti