Profesionālās pilnveides kursi pedagoģijā

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Tālākizglītības nodaļa aicina profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības mūzikas/dejas/mākslas skolotājus pieteikties 72 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas pedagoģijā kursiem „Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas nozarēs”.

Kursi notiks JVLMA 2020. gada 2.,3., 9., 10., 16., 17., 19., 20., 21., 30., 31. oktobrī, K.Barona ielā 1. Kursu plānojums.

Praktiskās un teorētiskās nodarbības vadīs JVLMA mācībspēki - prof. Dace Medne, doc. Liene Batņa, doc. Edgars Vītols, lekt. Irēna Nelsone, docēt. Maija Kokare un docēt. Ieva Rukšāne.

Kursu mērķis:

dot iespējas mūzikas, mākslas, vai horeogrāfijas nozares augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvušiem speciālistiem iegūt TIESĪBAS veikt pedagoģiskās darbības procesus profesionālajās izglītības iestādēs,
un mūzikas, mākslas un horeogrāfijas vidusskolu absolventiem iegūt TIESĪBAS atbilstoši iepriekšējā izglītībā iegūtajai kvalifikācijai mācīt profesionālās ievirzes izglītības mūzikas, dejas, vai mākslas izglītības programmu mācību priekšmetus, nodrošinot pedagoģiskā sastāva kompetences pilnveidi un profesionālās kultūrizglītības konkurētspēju. 

Lai pieteiktos kursiem, līdz 15.09.2020. jāaizpilda PIETEIKUMA ANKETA.

Kursu dalības maksa - 365 EUR vienam dalībniekam.

Pēc 15.09.2020. uz norādīto e-pastu tiks paziņots, vai ir nokomplektēta grupa ar 14 - 25 cilvēkiem. Tikai pēc grupas nokomplektēšanās tiks sagatavoti rēķini, kuru apmaksa būs jāveic līdz 21.09.2020.

Norises laiks: 02.10.2020. - 31.10.2020. 

Norises vieta: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, K.Barona ielā 1.

Kontaktinformācija: Tālākizglītības nodaļas vadītāja Inese Gūte, 

Dalīties ar šo pasākumu