grasmane

Aktualitātes

Cilvēki

Citi

JVLMA izsludina vakanci

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) izsludina konkursu uz ASISTENTA amatu projekta Nr.

Pateicība

Turpinot Baltijas valstu vairāk nekā gadsimtu ilgās kora dziedāšanas un kordiriģēšanas skolas tradīcijas, no 22.

Izsludina vakances Profesoru padomē

Izsludinu konkursu uz sešām profesoru vietām un trijām profesionālo mūzikas institūciju vai profesionālo mūzikas apvienību pārstāvju vietām Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Profesoru padomes sastāvā.

JVLMA izsludina vakanci

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) aicina darbā DATORTĪKLA ADMINISTRATORU/-I (1 slodze uz nenoteiktu laiku).

JVLMA izsludina konkursu uz studiju kursa "Multivariatīvā statistika" docētāja amatu

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (turpmāk – JVLMA) izsludina atklātu konkursu uz docētāja amata vietu studiju kursu  "Multivariatīvā statistika" docēšanai  (1 amata vieta uz noteiktu laiku - 12 mēneši) JVLMA izsludina atklātu konkursu uz docētāja amata vietu studiju kursu "Multivariatīvā statistika" docēšanu ESF projekta “JVLMA akadēmiskā personāla stiprināšana jaunveidojamo pedagoģijas studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai” Nr.

Noslēdzies JVLMA zinātniskās un radošās darbības projektu konkurss

JVLMA Zinātniskās un radošās darbības projektu konkursā tika atbalstīti šādi projekti: Saskaņā ar nolikumu projekta finansējums tiek izmaksāts, veicot naudas līdzekļu ieskaitīšanu no JVLMA budžeta Zinātniskās un radošās darbības attīstībai paredzētajiem līdzekļiem atbilstoši projekta izdevumu tāmei, ievērojot projekta ietvaros noslēgto līgumu nosacījumus.

JVLMA Padomes loceklis

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija izsludina konkursu uz JVLMA Padomes locekļa amatu (amatpersonas amats uz noteiktu laiku – 4 gadi) JVLMA Padome kā koleģiāla JVLMA augstākā lēmējinstitūcija ir atbildīga par valsts augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina valsts augstskolas darbības atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.