Studiju virziens "Izglītība un pedagoģija"

Profesionālās bakalaura studiju programmas

Skolotājs mūzikā un kultūras studijās (uzņemšana 2020./2021. akadēmiskajā gadā pēc licences saņemšanas)

Skolotājs dejā un kultūras studijās (uzņemšana 2020./2021. akadēmiskajā gadā pēc licences saņemšanas)

Skolotājs mākslā un kultūras studijās (uzņemšana 2021./2022. akadēmiskajā gadā)

Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās (uzņemšana 2021./2022. akadēmiskajā gadā)

Uzņemšanas prasības skatīt ŠEIT