gūte

Aktualitātes

Cilvēki

Citi

Pateicība

Turpinot Baltijas valstu vairāk nekā gadsimtu ilgās kora dziedāšanas un kordiriģēšanas skolas tradīcijas, no 22.

Kursi "Deja cauri gadsimtiem"

JVLMA Tālākizglītības nodaļa aicina mūzikas skolu, vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības iestāžu deju un ritmikas skolotājus, mūzikas skolotājus, un interesentus pieteikties 18 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursiem Deja cauri gadsimtiem.

JVLMA notiks kursi "Deja cauri gadsimtiem"

JVLMA Tālākizglītības nodaļa aicina mūzikas skolu, vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības iestāžu deju un ritmikas skolotājus, mūzikas skolotājus, un interesentus pieteikties 18 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursiem Deja cauri gadsimtiem.

Piesakies kursiem "Tautu skatuviskā deja"

JVLMA Tālākizglītības nodaļa aicina vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības iestāžu deju un ritmikas skolotājus bez pieredzes vai ar nelielu pieredzi tautu skatuviskajā dejā, un interesentus ar dejošanas pieredzi pieteikties 18 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursiem "Tautu skatuviskā deja".

Profesionālās pilnveides kursi pedagoģijā

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) Tālākizglītības nodaļa aicina profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības mūzikas/dejas/mākslas skolotājus pieteikties 72 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas pedagoģijā kursiem „Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas nozarēs”.

Kas ir dziedātprasme?

JVLMA Tālākizglītības nodaļa sadarbībā ar JVLMA Bibliotēku organizē vēl nebijušu Interešu izglītības tiešsaistes lekciju ciklu "Ar tēju lasītavā".

Tiešsaistes lekcija "Redzamā balss"

JVLMA Tālākizglītības nodaļa sadarbībā ar JVLMA Bibliotēku organizē Interešu izglītības tiešsaistes lekciju ciklu "Ar tēju lasītavā".

Ar tēju lasītavā

JVLMA Tālākizglītības nodaļa sadarbībā ar JVLMA Bibliotēku organizē Interešu izglītības tiešsaistes lekciju ciklu "Ar tēju lasītavā".