Studiju virziens "Mākslas"

Profesionālā bakalaura studiju plāni

Instrumentālā mūzika

  • apakšprogramma Taustiņinstrumentu spēle

Specializācijas: Akordeona spēle, Ērģeļspēle, Klavierspēle

  • apakšprogramma Stīgu instrumentu spēle

Specializācijas: Vijoles spēle/Alta spēle/Čella spēle, Kontrabasa spēle, Arfas spēle, Ģitāras spēle, Kokles spēle

Specializācijas: Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle

Diriģēšana

Vokālā mūzika

Mūzikas vēsture un teorija

Kompozīcija

Mūzikas un skatuves māksla

Horeogrāfija