Pūšaminstrumentu spēle

Mūzikas akadēmijā ir iespēja apgūt visu orķestra pūšaminstrumentu spēli.

Intensīvas studijas augsti kvalificētu speciālistu vadībā un starptautiskas meistarklases papildina virkne īpaši organizētu pasākumu, tostarp ik gadu tiek organizēts Pūšaminstrumentu simpozijs.

Studējošajiem pieejamas nodarbības arī cita instrumenta spēlē (t.sk. radniecīgā, senā vai džeza instrumenta spēlē). Pūšaminstrumentu spēles repertuārs regulāri tiek papildināts ar mūsdienu, jo īpaši latviešu komponistu daiļradi, liekot svarīgu akcentu uz JVLMA studentu komponistu jaundarbiem.

Pūšaminstrumentu studiju programmas vispusīgi attīstīta mūziķa personību un sniedz starptautiskas kultūrvides pieredzi, sekmējot kompetenta, mūsdienīga un mūzikas industrijai sagatavota profesionāļa izaugsmi.

Studiju līmeņi

Mācībspēki

Kontakti

Bakalaura un maģistra līmeņa studijas